Make your own free website on Tripod.com
OBOD Elektroindustrija AD Cetinje

O kompaniji

Home
O kompaniji
Proizvodnja
Prodaja i servis
Kontakt info

 

Premise i postojeća oprema

Uprava kompanije, administracija i proizvodnja situirani su na Cetinju, osim fabrike kondenzatora u Beranama i fabrike žičanih korpi i rešetki u Plavu.

Premise OBOD-a nalaze se na površini od oko 160.000 m2, od čega 60.000 m2 zauzimaju proizvodne hale i magacini. 

(Spisak postojeće opreme u priloženom fajlu za download ispod.) 

 

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura kompanije može se podijeliti na sledeći način:

          Državni fondovi i Vlada RCG             39,80%

          Privatizacioni fond TREND                 32,13%

          Fizička lica                                       28,07%

Pošto Vlada Crne Gore potražuje određena sredstva od OBOD-a koja bi se mogla pretvoriti u akcije, država na taj način može postati vlasnik više od 75% akcija.

 

OBOD: Postojeca oprema

Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja

Vlada Republike Crne Gore

 

Mogućnosti poslovne saradnje

1.       Kupovina dijela ili kompanije kao cjeline.

2.       Proizvodnja određenih proizvoda prema zahtjevima potencijalnog partnera.

3.       Svaki drugi vid saradnje uz saglasnost svih zainteresovanih strana.

 

NAPOMENE:

        Vlada Crne Gore je spremna ponuditi razne pogodnosti kao što je otvaranje slobodne carinske zone, smanjeni porezi i dažbine, itd.

        Značajno je napomenuti da firme iz Srbije i Crne Gore mogu izvoziti oslobođene carine u sledeće zemlje: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija, Ruska federacija i Moldavija.

 

 

Obod Elektroindustrija AD * Bulevar crnogorskih junaka b.b. * Cetinje 81250 * Montenegro