Make your own free website on Tripod.com
OBOD Elektroindustrija AD Cetinje

Proizvodnja

Home
O kompaniji
Proizvodnja
Prodaja i servis
Kontakt info

Proizvodni program i kapaciteti

 

a)      Fabrika hladnjaka proizvodi tri modela klasičnih hladnjaka: HL145, HL190 i HL235, sa instalisanim godišnjim kapacitetom od 120.000 jedinica u jednoj smjeni.

b)      Fabrika kombinovanih hladnjaka i vertikalnih zamrzivača namijenjena je za proizvodnju tri tipa kombinovanih hladnjaka: HZ26, HZ29, DT30, i tri tipa vertikalnih zamrzivača: VZ8, VZ20 i VZ26. Njen instalisani godišnji kapacitet je 120.000 jedinica u jednoj smjeni.

c)       Fabrika horizontalnih zamrzivača namijenjena je za proizvodnju četiri modela zamrzivača: HOZ210, HOZ310, HOZ410 i HOZ510. Njen instalisani godišnji kapacitet je 90.000 jedinica u jednoj smjeni.

d)      Fabrika mašina za pranje veša proizvodi jedan model mašine za pranje veša. Njen instalisani godišnji kapacitet je 100.000 jedinica u jednoj smjeni.

e)      Fabrika OBOD LUX proizvodi industrijske svjetiljke za unutrašnje osvjetljenje. Njen instalisani godišnji kapacitet je 50.000 jedinica u jednoj smjeni.

f)        Fabrika ledomata proizvodi tri tipa aparata za pravljenje ledenih kocki i to:: APL25, APL40 i APL55. Njen instalisani godišnji kapacitet je 2.500 jedinica u jednoj smjeni.

g)      Fabrika kondenzatora proizvodi kondenzatore za sve OBOD-ove rashladne aparate, a takođe snabdijeva i druge proizvođače. Njen instalisani godišnji kapacitet je 450.000 jedinica u jednoj smjeni.

h)      Fabrika korpi i rešetki proizvodi žičane korpe i rešetke za rashladne aparate. Njen instalisani godišnji kapacitet je 1.125.000 setova u jednoj smjeni.

hl_linija.jpg
Montazna linija u fabrici hladnjaka
hl145.jpg
HL-145

Rekordna proizvodnja u 1988. godini

 

HLADNJACI

Proizvedeno: 231.000 jedinica

Izvezeno: 167.000 jedinica na tržišta SAD, Zapadne Njemačke, Francuske, Španije Beneluksa.

 

KOMBINOVANI HLADNJACI I VERTIKALNI ZAMRZIVAČI

Proizvedeno: 140.100 jedinica

Izvezeno: 29.000 jedinica na tržišta SAD, Francuske, Grčke, Mađarske, Albanije i Italije.

 

HORIZONTALNI ZAMRZIVAČI

Proizvedeno: 167.000 jedinica

Izvezeno: 24.000 jedinica na tržišta SAD, Španije, Grčke, Francuske, Italije i Beneluksa.

 

MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA

Proizvedeno: 113.000 jedinica

Određen broj jedinica izvožen je u Grčku, Albaniju, Alžir, Rumuniju, Mađarsku, Italiju, Španiju i Francusku.

 

Obod Elektroindustrija AD * Bulevar crnogorskih junaka b.b. * Cetinje 81250 * Montenegro